Skorzystaj z dofinansowania w wysokości 45% na zakup instalacji solarnej.

tel. (61) 870 92 20

biuro@viessmann.poznan.pl

Pompy ciepła Viessmann w budynkach modernizowanych

Modernizacja ogrzewania

Pompy ciepła stosuje się w nowych jak i modernizowanych budynkach. Szczególnie polecane są jako alternatywa dla ogrzewania olejem opałowym czy gazem płynnym, przede wszystkim ze względu na dużo niższe koszty ogrzewania. 

Pompa ciepła należy do niskotemperaturowych źródeł ciepła i instalacja grzewcza w budynku powinna być do tego przystosowana. Im temperatura wody grzewczej będzie niższa, tym pompa ciepła będzie pracować oszczędniej - zużyje mniej energii elektrycznej.

Jakie grzejniki dla pomp ciepła?

Nowy budynek, który będzie ogrzewany pompą ciepła powinien być wyposażony w ogrzewanie podłogowe lub ścienne. W najzimniejsze dni do zapewnienia wymaganej temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach powinna wystarczyć woda grzewcza o temperaturze 35 – 40 °C. Ogrzewanie podłogowe ma tą przewagę nad innymi systemami, że jego duża bezwładność cieplna pozwala na dłuższe przerwy w pracy pompy ciepła bez obniżenia komfortu w ogrzewanych pomieszczeniach.

Jeśli jednak montaż ogrzewania podłogowego lub ściennego nie jest możliwy w modernizowanym obiekcie, to nie ma technicznych przeszkód, aby pompa ciepła pracowała w instalacji z grzejnikami. Grzejniki te muszą jednak być  zaprojektowane na stosunkowo niską temperaturę wody grzewczej na zasilaniu np. 50 - 60 °C. Należy liczyć się z tym że grzejniki o tak niskiej temperaturze wody grzewczej będą duże lub trzeba będzie zastosować kilka na jedno pomieszczenie.

Ocieplanie modernizowanego budynku

Pompa ciepła jest idealnym rozwiązaniem dla budynków energooszczędnych, o małym zapotrzebowaniu na ciepło. Im budynek będzie „cieplejszy”, tym niższe będą koszty jego ogrzewania i tańsza inwestycja. Dlatego też przy modernizacji systemu grzewczego w istniejącym budynku kwesta docieplenia jest kwestą kluczową.

Ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien itp., powoduje że zapotrzebowanie na ciepło budynku i poszczególnych pomieszczeń zmniejszy się – tym samym woda grzewcza zasilająca istniejące grzejniki (stare) może być niższa np. 55°C. Pozwala to na zastosowanie pompy ciepła bez konieczności wymiany grzejników.

Pompa ciepła a istniejące ogrzewanie

Decydując się na pompę ciepła nie musimy rezygnować z obecnego ogrzewania kotłem gazowym, olejowym czy na paliwo stałe – pompa może współpracować z istniejącym źródłem cierpła. Instalacja może być tak zaprojektowana, że w pierwszej kolejności wykorzystywane będzie tańsze źródło ciepła a cała instalacja będzie pracować automatycznie.


INSIDE
Systemy Grzewcze i Sanitarne
ul. Mścibora 8
61-062 Poznań

tel. (61) 870 92 20, -21
fax (61) 870 92 28

biuro@viessmann.poznan.pl

Biuro: 61-639-03-15
Dysponent serwisu:
513-40-40-40

 

Strona główna  |   O nas  |   Serwis  |   Dofinansowanie  |   Kolektory słoneczne  |   Pompy ciepła  |   Rekuperacja  |   Ogrzewanie  |   Ogniwa fotowoltaiczne  |  Kontakt